Địa chỉ : 99 Nguyễn Thái Sơn, P4, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Đồng phục bệnh viện Hạnh Phúc

Một số hình ảnh tiêu biểu Hoa Tay đã thực hiện cho bệnh viện Hạnh Phúc


Đồng phục điều dưỡng bệnh viện Hạnh Phúc

Đồng phục điều dưỡng bệnh viện Hạnh Phúc

Đồng phục điều dưỡng bệnh viện Hạnh Phúc

Đồng phục điều dưỡng bệnh viện Hạnh Phúc

Đồng phục điều dưỡng bệnh viện Hạnh Phúc0939794466