Giỏ hàng

Bảo vệ

Đồng phục bảo vệ cũng nằm trong tổng thể bộ đồng phục nhà hàng khách sạn. Muốn có được hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt khách hàng cần đầu tư đồng phục bảo vệ cũng đồng bộ với đồng phục nhân viên nhà hàng.

 

0939794466