Địa chỉ : 99 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, quận Gò Vấp, TP. HCM

Đồng phục nhà hàng Ba Gác

Một số mẫu thực tế Hoa Tay đã thực hiện với chuỗi nhà hàng Bá Gác

Đồng phục nhân viên Ba Gác

0939794466