Địa chỉ : 99 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, quận Gò Vấp, TP. HCM

Đồng phục chuỗi Karaoke iCool

Một số mẫu thực tế Hoa Tay đã thực hiện với chuỗi karaoke iCool

Đồng phục nhân viên phục vụ iCool

Đồng phục nhân viên phục vụ iCool0939794466